İlksen Olİlksen Olİlksen Ol

Günümüz dünyasında, savaşlar, doğal afetler, iklim değişikliği, ve kaynak sıkıntıları gibi nedenlerle ortaya çıkan insani krizler, insan yardımı, dayanışma, gönüllülük, ve sosyal sorumluluğun önemini arttırmaktadır. Ancak, bu insani yardım örgütlerinin geleneksel yöntemlere sıkışıp kalmaları ve inovasyona direnç göstermeleri, yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. İnovasyonun sağlanması, gençlerin enerjilerinin doğru şekilde yönlendirilmesiyle mümkündür. Gençlerin katılımı olmadan insani yardım projeleri sürdürülebilirliği sağlayamaz. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun %16’sını oluşturan 15-24 yaş arası 1.2 milyar genç bulunmaktadır ve bu sayının 2030’da 1.3 milyara çıkması beklenmektedir. Gençler, gelişmeler için ihtiyaç duydukları bilgi ve fırsatlar sağlandığında kalkınma için olumlu bir güç olabilir. Gençlerin, kendi toplumlarındaki sorunlara karşı aktif olmaları ve insani krizlere duyarsız kalmamaları büyük bir katkı sağlayabilir.

2. Ulusal Toplantı Tarihi: 29-02 Şubat 2024 

Son Başvuru: 14 Ocak 2023

-18 ila 30 yaş arasındaki gençler

-Projenin konularıyla yakından ilgilenen

-Erasmus + Programı hakkındaki bilgilerini artırmak, yaygın eğitim almak ve YouthPass yeterliliklerini tanımakla ilgilenen gençler,

-Tüm proje aşamalarında yer alabilme (hazırlık faaliyetlerinde yer almak, deneyimlerini paylaşmak için takip döneminde aktif olarak yer almak gibi)

-Proje sırasında ve sonrasında deneyimlerini örneğin takip faaliyetleri, sosyal medya aracılığıyla paylaşmaya istekli

Projenin kontenjanı 40 kişiliktir.
2. Ulusal Toplantı Uygulama Yeri Ankara’dır.

Faaliyetler yaygın öğretim yöntem ve tekniklerine dayalı olacaktır:

-Kültürel geceler
-Grup çalışması
-Etkileşim ve sunumlar
-Konu-konu ilişkisine dayalı eğitim yöntemleri
-Kurumsal ziyaret
-Pratik ve teorik çalismalar

Program kapsamında ulaşım (tren ve otobüs) ve konaklama ücretleri karşılanacaktır.

Program kapsamında çalışmalara düzenli katılım sağlayan kişilere Youthpass sertifikası verilecektir.

Başvurumuz sonlanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz. Not: Proje kapsamında mülakata girmeye hak kazanmış adaylara mail yolu ile geri dönüş sağlanacak olup, yoğun başvurudan dolayı başvurusu olumsuz değerlendirilen adaylara mail gönderilmeyecektir.