“Dahil Et, Birleştir” projesi, yabancı düşmanlığını azaltmayı hedefleyen bir gençlik inisiyatifi olarak tasarlanmıştır. Bu proje, toplumlar arasındaki hoşgörüsüzlüğü ve empati eksikliğini ele alarak, gençler arasında kültürel anlayışı artırmayı, farklı etnik gruplara karşı duyarlılığı geliştirmeyi ve toplumsal katılımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda dezavantajlı gruplara, özellikle göçmenlere, destek sağlayarak sosyal uyumu ve eşitliği güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, gençlerin önyargıları kırmalarına yardımcı olacak bilgi ve beceriler geliştirmeyi, demokratik katılımı teşvik etmeyi ve gençlerin özsaygılarını artırmayı hedefler. Ayrıca, dezavantajlı bireylerin Erasmus+ programlarının sunduğu fırsatlardan yararlanmalarını teşvik ederek gençlerin hareketliliğini artırmayı amaçlar. “Dahil Et, Birleştir” projesi, gençlerin kendi toplumlarına ve Avrupa Birliği’ne daha bilinçli ve aktif vatandaşlar olarak katkıda bulunmalarını desteklemek amacıyla tasarlanmış bir inisiyatiftir.
Proje Tarihleri: 13-22 Kasım Proje Son Başvuru Tarihi: 7 Kasım
-18 ila 30 yaş arasındaki gençler -Projenin konularıyla yakından ilgilenen -Erasmus + Programı hakkındaki bilgilerini artırmak, yaygın eğitim almak ve YouthPass yeterliliklerini tanımakla ilgilenen gençler, -Tüm proje aşamalarında yer alabilme (hazırlık faaliyetlerinde yer almak, deneyimlerini paylaşmak için takip döneminde aktif olarak yer almak gibi) -Proje sırasında ve sonrasında deneyimlerini örneğin takip faaliyetleri, sosyal medya aracılığıyla paylaşmaya istekli -Motivasyonu yüksek ve takım çalışmasına yatkın gençler başvurabilir.
Program kontenjanı 9 kişiliktir.
Uygulama yerimiz İstanbul/ Silivridir.
Faaliyetler yaygın öğretim yöntem ve tekniklerine dayalı olacaktır: -Kültürel geceler -Grup çalışması -Etkileşim ve sunumlar -Konu-konu ilişkisine dayalı eğitim yöntemleri -Kurumsal ziyaret -Pratik ve teorik çalismalar
Program kapsamında ulaşım (tren ve otobüs) ve konaklama ücretleri karşılanacaktır. Program kapsamında çalışmalara düzenli katılım sağlayan kişilere Youthpass sertifikası verilecektir.
Başvuru süremiz sona ermiştir.