İlksen Olİlksen Olİlksen Ol

ESC51 Litvanya Gönüllülük

Proje gençlerin ve toplumun ihtiyaçlarına uygun sosyal, kültürel ve eğitsel uygulamaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Dayanışmayı, çeşitliliği ve kültürlerarasılığı destekleyerek, gönüllüleri yeni beceriler kazanmaları ve yaygın eğitime dayalı öğrenme ile güçlendirmeyi hedeflemektedir. Gönüllülerin girişimci, yaratıcı ve proaktif tutumlarını teşvik ederek farkındalık yaratmayı ve toplum ve yerel kuruluşlarla işbirliği yapmayı amaçlamaktadır. Bölgenin kalkınmasına katkıda bulunarak, dayanışma ve diğer Avrupa sosyal değerlerini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, yerel toplumun gönüllü faaliyetlere katılımını teşvik ederek en iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak ve AB fırsatlarının tanıtılmasını teşvik etmektedir. Katılımcıların kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunarak, toplumda gönüllülük potansiyelinin tanınmasına destek olmayı ve sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlere sosyal ve kamu kurumlarının katılımını artırmayı amaçlamaktadır. Yeni sosyal, kültürel ve eğitsel uygulamalar ile girişimciliği teşvik ederek, sosyal dışlanma durumlarının iyileştirilmesine ve sosyal dışlanma, ayrımcılık ve düşük sosyal statü sorunlarının azaltılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Projenin ana faaliyetleri arasında haftalık etkinliklerin planlanması ve hazırlanması, ofis görevleri (video ve fotoğraf arşivleme, raporlama, kitap düzenleme, uluslararası ortaklarla müzakere), dijital gençlik çalışmaları düzenleme (dijital içerik oluşturma, dijital konularda atölye çalışmaları), kültürel eğitim gecesi düzenleme, gençlere yönelik bilgilendirme programları düzenleme (paydaş ziyaretleri, okul ziyaretleri, çevrimiçi canlı yayınlar), mobil gençlik çalışmaları yürütme (uzak yerlere giderek gençlik topluluklarıyla çalışma), koruyucu gençlerle atölye çalışmaları ve girişimler oluşturma, masa oyunları öğrenme ve öğretme, Litvanca dil eğitimi sunma (geleneksel olmayan tekniklerle kavramları öğrenme), yerel girişimleri destekleme (özellikle dezavantajlı gençlik için), konuşma grupları düzenleme (İngilizce ve Litvanca dil atölyeleri), AR-GE çalışmaları yapma (yenilikçi yöntemler ve en iyi uygulamaları araştırma), ve yaygın öğrenme yöntemleriyle değerlendirmeler yapma bulunmaktadır.
Katılımcı profilimiz, 18-30 yaş arası gençleri kapsamaktadır, özellikle daha az imkana sahip olanları tercih ediyoruz. Bu gençler, becerilerini, deneyimlerini ve öğrenmelerini geliştirecek gönüllü eylemlere ve faaliyetlere katılmaya motive olmuş durumda. Akran gruplarını ve toplumu etkileme isteğiyle hareket eden bu gençler, yeni şeyler öğrenmeye ve yeni davranışları benimsemeye açık bir tutuma sahipler. Empati yetenekleri gelişmiş ve toplulukların ihtiyaç ve zorluklarının farkında olan bir yaklaşıma sahipler. Ayrıca, gönüllü faaliyetlerde rollerinin farkında olan ve bu faaliyetlerin her aşamasına katılmaya hazır olan bir katılımcı profilini hedefliyoruz. Erasmus+ ve Avrupa Solidarite Korpusu (ESC) tarafından teşvik edilen Avrupa ülkelerinin önceliklerine ve değerlerine yönelik gönüllü faaliyetlere katılmaya ve katkıda bulunmaya istekli olmalarını bekliyoruz.
15 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak ve 270 gün sürecek şekilde planlanmıştır. Proje, Litvanya'nın Taurage şehrinde gerçekleştirilecek ve Nisan 2025'te sona erecektir. Bu süre zarfında, gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen çeşitli faaliyetler ve girişimler gerçekleştirilecektir.