Gönüllü Ol

GÖNÜLLÜ OL

Çevrelerinde gördükleri farklı ihtiyaçlara/problemlere projeleri aracılığı ile çözüm üreten, herkesi harekete geçmeye davet eden, kendine güvenen, girişimci, çözüm odaklı iyilik elçilerine katıl, değişime kendinden başla!

Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki etkinliklere destek olması biçiminde tanımlanabilir.

Derneğimizin gönüllü ekibine katılan gençler, öncelikle aldıkları oryantasyon eğitimi ile bilinçli birer gönüllü haline gelirler. Ardından derneğimiz faaliyetlerine verdikleri destek “Gönüllülük Saati” adı altında kayıt altına alınır. Yani dernek için harcadıkları her saat kayıt altındadır. Daha sonra biriktirdikleri bu saatler karşılığında derneğimizin ortağı olduğu yurt dışındaki projelere doğrudan katılma hakkı kazanırlar.  Bu da onlara yıl içerisinde farklı kültür, din, dil ve ırktan insanla tanışma fırsatı kazandırır.  Ayrıca gönüllü faaliyetler sırasında edindikleri takım çalışması, zaman yönetimi, sorumluluk bilinci vb. beceriler sayesinde gelecekleri için kendilerini yetiştirme fırsatı bulurlar.

Gönüllüler tüm mülakat, oryantasyon aşamalarını tamamladıktan sonra İLKSENOL Derneği gönüllü havuzuna dahil olurlar. İLKSENOL gönüllülerinin haftada en az 2 günü dernek çalışmalarına ayırması beklenir. Gönüllünün müsait olduğu dönemlerin değişmesi (sınav dönemi vb.) veya derneğin faaliyetlerinin çok yoğun olduğu zamanlarda bu 2 günlük süre bazı haftalarda daha fazla veya daha az olabilir.

Başvuru yapacak kişilerin 15-30 yaş aralığında olması gerekir.

Öğrenci olmak ve yabancı dil bilmek.

Dernek çalışmalarına en az 1 yıl düzenli şekilde devam edebilecek durumda olmalıdır.

Gönüllülerin haftanın belli günleri, en az 2 gün dernek faaliyetlerine destek verecek uygun vakitlerinin olması gerekir.