İlksen Olİlksen Olİlksen Ol

KA-154 Youth Humanitarian Aid

Bu projenin amacı günümüz dünyasında yaşanan insani krizlere karşı etkili bir yanıt sağlamak üzere gençleri insani yardım faaliyetlerine teşvik etmek ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmekti. Bu hedefe ulaşmak için gençlerin sosyal ve demokratik alanlarda daha etkin bir şekilde temsil edilmelerini ve insani yardım faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmeyi amaçladık. Projede ayrımcılığın önüne geçip kapsayıcılık ilkesine vurgu yaparak insani yardım çalışma prensiplerini yansıtmak ve gençler arasındaki ağları genişleterek AB fırsatlarına katılımı artırmak hedefledik. Ayrıca ruh sağlığı ve refahı konusunda tatmine ulaşmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projelerine genç katılımını teşvik ederek, gençler arasında yapıcı diyaloğu desteklemeyi amaçladık. Projede çevreci yaklaşımlar benimsendi ve gençleri çevre konularında bilinçlendirmek, çevre temalı projelerde gönüllülüğe teşvik etmek de amaçlar arasında yer aldı. Aynı zamanda Erasmus+ fırsatlarının tanıtımını yaparak gençlerin bu fırsatlarla tanışmalarını ve katılımlarını artırmayı hedefledik. Bu proje, AB değerlerini yansıtarak gençlerin insani yardım alanındaki potansiyellerini etkin bir şekilde kullanmalarına ve topluma olumlu bir katkı sağlamalarına olanak tanıdı.
Bu proje, gençleri insani yardım faaliyetlerine teşvik etmeyi ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlayan bir girişimdir. Hedef grup olarak, sosyal ve demokratik alanlarda daha etkin bir şekilde temsil edilmek isteyen gençler, insani yardım faaliyetlerine katılım göstermeye hevesli olan bireyler ve çevreci yaklaşımlara duyarlı gençler belirlenmiştir. Özellikle, ayrımcılığın önüne geçip kapsayıcılık ilkesine vurgu yaparak farklı sosyo-ekonomik ve kültürel geçmişlerden gelen gençlerin projeye katılımını artırmayı hedefledik.
1.Ulusal Toplantı
02/11/2023 - 05/11/2023

2.Ulusal Toplantı
29/01/2024 - 02/02/2024

Ulusal Zirve
08/07/2024 - 11/07/2024
GSB İl Müdürlüğü

Sultangazi Belediyesi

Divan Araştırma ve Eğitim Derneği

İştirakçiler

SORGED(Sorgun Gençlik Derneği)

İbn Haldun Üniversitesi

Yedi İklim Kültür Sanat Dernekleri Federasyonu
1.ULUSAL TOPLANTI YOZGAT
1.ULUSAL TOPLANTI YOZGAT
2.ULUSAL TOPLANTI ANKARA
2.ULUSAL TOPLANTI ANKARA(KIZILAY)