İlksen Olİlksen Olİlksen Ol

Dahil Et Birleştir

Proje Hakkında Proje amaç ve hedefler Ortaklar

Projenin Adı: Dahil Et Birleştir
Proje Tarihi: 13-22 Kasım 2023
Proje Yeri: İstanbul, Türkiye

Projemiz, Sultangazi belediyesinde yaşayan göçmenlerin yaşadığı yabancı düşmanlığına, ayrımcılık sonucunda topluma entegre olamamasına, savunmasız, marjinalleştirilmiş, sosyal olarak dışlanmış, hüsrana uğramış, tatmin olmamış ve profesyonel, kişisel ve sosyal olarak farkına varılmamış gençlerin, grupların ve toplulukların ötekileştirilmesi ve ayrıma tabi tutulmasının yol açacağı tehlikelere odaklanmayı amaçlamaktaydı. Projemizin amacını destekleyecek hedeflerimiz ise gençler arasında kültürlerarası alışverişi, hoşgörüyü ve dayanışmayı teşvik etmek, gençlerin farklı etnisiteye mensup bireyler konusunda hassasiyet kazanmasına yardımcı olmak, gençlerin sosyal hayata aktif olarak katılımlarını sağlamak, dezavantajlılar (göçmenler dahil) için sosyal uyumu ve eşitliği desteklemek ve güçlendirmek, katılımcıların varsa farklı kültür, din, inanç, tarih ve coğrafyadan olan insanlara karşı oluşan önyargılarını kırmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek, gençlerin demokratik hayata katılımını ve aktif vatandaşlık bilincinin kazandırılmasını sağlamak, katılımcılarda özsaygı ve özgüven oluşturmak, dezavantajlı bireylerin Erasmus+ fırsatlarından yararlanmasını sağlamak, Erasmus+ programları ile gençlerin hareketliliğini arttırmak ve Avrupa Birliği 2021-2027 hedeflerine katkı sağlamaktı.

Proje Ortak Ülkeler

  • Türkiye,
  • Makedonya
  • İspanya
  • Sırbistan