İlksen Olİlksen Olİlksen Ol

Türkiye Etkin Gönüllülük Zirvesi

Proje Hakkında Proje amaç ve hedefler Politika Belgesi

Projenin Adı: Türkiye Etkin Gönüllülük Zirvesi
Proje Tarihi:  31/05/2022- 30/11/2023
Proje Yeri: Türkiye

İlk Sen Ol Derneği, Türkiye'de gençlerin gönüllülükten uzak durmalarının nedenlerini araştırarak, gençlerin gönüllülüğü imaj veya referans olarak görmediklerini tespit etti. Genel olarak ülkemizde gönüllülük için destek eksikliği ve gençlerin gönüllülük olanaklarından haberdar olmamaları gibi sorunlar ortaya çıktı. Ayrıca, gönüllü çalışma ile ilgili herhangi bir mevzuat bulunmaması da dikkat çekici bir durumdu.

Bu bağlamda, Türkiye’de gerçekleştirilen Erasmus+ Programı KA154 kapsamındaki "Türkiye Etkili Gönüllülük Zirvesi" projesi, Türkiye'de gönüllülük sistemini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında, gençlerin gönüllülük konusundaki deneyimleri artırılıp, gönüllülerle etkili bir çalışma planı oluşturulmuştur.

Projenin ana hedeflerinden biri, gençler arasında gönüllülüğü popülerleştirmek ve gönüllülük imajını güçlendirmektir. Özellikle özel ve kamu çalışma kampları ile Erasmus+ Gönüllülük Programı gibi uluslararası olanaklar da değerlendirilerek, gençlerin bu alandaki fırsatları daha iyi anlamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olunmuştur.

Proje aynı zamanda gençlere, gönüllülük konusunda derinleşmiş bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen eğitim programları, atölyeler ve seminerler içermekte ve gençlerin gönüllülük faaliyetlerine daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sonuç olarak, "Türkiye Etkili Gönüllülük Zirvesi" projesi, gençlerin gönüllülüğü benimsemelerini teşvik etmek ve ülkedeki gönüllülük sistemini güçlendirmek amacıyla bir köprü oluşturmayı hedeflemektedir. Bu proje ile elde edilen deneyimler, ülkemizde gönüllülük kültürünü artırmak ve gençler arasında etkili bir gönüllülük anlayışı oluşturmak için önemli bir adım olacaktır. Bu kapsamda gençler ve karar alıcılar ile hazırlamış olduğumuz TEGZ Politika belgesini inceleyebilirsiniz.

https://ilksenol.org.tr/wp-content/uploads/2023/12/TEGZRAPOR.pdf

Atölyemizde, katılımcılarımız Türkiye’deki gençlerin gençlik ve gönüllük çalışmaları hakkında workshoplar gerçekleştirildi.

Atölyemizde, katılımcılar gönüllülük faaliyetlerinin önündeki engellerin tespiti, sınıflandırılması ve çözümüne yönelik ortaya attıkları fikirleri tartıştılar.

Atölyemizde, katılımcılar karar alıcılar ile buluşarak fikirlerini hayata geçirmek için toplantılar gerçekleştirdiler.

TEGZ Politika Belgesi