Türkiye Etkin Gönüllülük Zirvesi-İstanbul

 • Anasayfa
 • Türkiye Etkin Gönüllülük Zirvesi-İstanbul

Projemizle gençler, politika yapıcılar ve STK Temsilcileri ile gönüllülüğün yaygınlaşmasını engelleyen sorunları belirleyerek kişisel ve kurumsal tecrübeler ışığında çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar ve politika yapımında yararlı sonuçlar elde edilecek çalışmalar gerçekleşecektir. Projemiz sayesinde;

 • Gençlerle karar vericilerin diyaloğunu ve gençlerin demokratik hayata katılımını,
 • Gönüllülüğü uluslararası bağlamda teşvik ederek geliştirmeyi,
 • Gönüllülük aracılığıyla gençlerin toplumsal yaşama ve demokratik süreçlere katılımını arttırırken, sosyal içerme, entegrasyon ve başkalarına saygıyı
 • Katılımcılarda müzakere, diplomatik dil, topluluk önünde konuşma, takım çalışma becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
 • 18-30 yaş aralığında olmak
 • Proje konusuna ilgi duyan,
 • Proje sonunda blog/film, rapor hazırlamayı kabul eden
 • Projeden elde ettiği kazanımları yaygınlaştıracak
 • Faaliyetlere tam katılım sağlayabilecek
 • Açık fikirli, yeniliklere, paylaşıma ve öğrenmeye açık olmak
 • Proje öncesi faaliyetlere yönelik(kültürel gece, organizasyon tanıtımı ve araştırmalar) hazırlık yapmayı kabul etmek
 • Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Coğrafi ve Eğitimsel sebeplerle dezavantajlı olmak tercih/öncelik sebebi olabilir.
 • Türkiye'nin farklı bölgelerinden gençlerin katılımına açıktır.

Zirve tarihi: 26-29 Nisan 2023

Son Başvuru: 15 Nisan 2023

Mevcut durum analizleri gerçekleştirilecek, sorunlar ortaya çıkarılacak ve ihtiyaç temeline dayandırılan proje fikirleri geliştirilecektir. Gençlerin, proje fikri oluşturma ve proje geliştirme konularında eğitim alması sağlanacaktır. Düzenlenecek deneyimsel oturumlarla katılımcıların gençlik çalışmaları ve projeler konusunda bilgi, beceri ve yaklaşımları geliştirilecektir. Programda gençlerin gençlik çalışmalarında aktif olabilecekleri fırsatlar paylaşılacaktır.

Proje kapsamında bir Ulusal Toplantı ve bir Zirve gerçekleştirilecektir. Toplantının Mardin'de Zirvenin ise İstanbul'da yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında tanışma oyunları, oryantasyon, program tanıtımı, yaygın öğrenme, grup dinamiği, iyi uygulamaların paylaşılması, gelecek projeleri üretme, değerlendirme ve takip gibi uygulamaların yanı sıra uzman konukların yer alacağı seminerler, resmi kurum ziyaretleri, kültürel geziler ve aktiviteler gerçekleştirilecektir. Çalışmaların interaktif ve dinamik bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Önemli not: Otobüs ve tren yolculuklarının masrafları proje kapsamında karşılanacaktır.

Program kapsamında çalışmalara düzenli katılım sağlayan katılımcılara Youthpass+ katılım sertifikası verilecektir.

Başvurularımız sona ermiştir. Yeni çağrılarımız için bizi takipte kalın.
2024