KA-210 Youth Tackling Racism

Bu projenin temel amacı, kuruluşların kapasitelerini artırmaktır, özellikle göçmenlik geçmişi olan bireylerin katılımını teşvik etmek için etkili faaliyetler tasarlamaya odaklanmıştır. Bu çerçevede, kuruluşlarda kapasite geliştirme çalışmalarıyla göçmen kökenli bireylerin sosyal ve toplumsal entegrasyonunu desteklemeyi hedefliyoruz. Bu, göçmen kökenli bireylerin sosyal, akademik ve iş yaşamına aktif katılımını sağlayarak çeşitliliği ve farklılıkları değerlendirmeyi amaçlar. Ayrıca, kuruluşların kendi ülkelerinde ve Avrupa çapında kapsayıcılığı teşvik etmeyi amaçlarız. Bu hedefler, göçmenlerin ve mültecilerin doğrudan katılımını teşvik ederek daha kapsayıcı kapasitelerin geliştirilmesine yönelik önceliklerle uyumludur. Geliştirilen faaliyetler, yerel toplulukları da hedef alarak ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye katkı sağlar. Son olarak, genel hedeflerden biri de eşitliği teşvik etmektir.
Bu projenin temel amacı, kuruluşların kapasitelerini artırmaktır, özellikle göçmenlik geçmişi olan bireylerin katılımını teşvik etmek için etkili faaliyetler tasarlamaya odaklanmıştır. Bu çerçevede, kuruluşlarda kapasite geliştirme çalışmalarıyla göçmen kökenli bireylerin sosyal ve toplumsal entegrasyonunu desteklemeyi hedefliyoruz. Bu, göçmen kökenli bireylerin sosyal, akademik ve iş yaşamına aktif katılımını sağlayarak çeşitliliği ve farklılıkları değerlendirmeyi amaçlar. Ayrıca, kuruluşların kendi ülkelerinde ve Avrupa çapında kapsayıcılığı teşvik etmeyi amaçlarız. Bu hedefler, göçmenlerin ve mültecilerin doğrudan katılımını teşvik ederek daha kapsayıcı kapasitelerin geliştirilmesine yönelik önceliklerle uyumludur. Geliştirilen faaliyetler, yerel toplulukları da hedef alarak ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye katkı sağlar. Son olarak, genel hedeflerden biri de eşitliği teşvik etmektir.
01/09/2023- 31/03/2024
İTALYA TOPLANTISI
İTALYA TOPLANTISI
TÜRKİYE TOPLANTISI- İNSANİ YARDIM VAKFI
TÜRKİYE TOPLANTISI- ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ