Engelleri Beraber Yıkalım

“Engelleri beraber yıkalım.” projesi, gençlerin engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları anlayabilmeleri ve empati düzeylerini arttırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda gençler engelli bireylerle bir araya gelecek ve birlikte faaliyetlere katılacaktır. Aynı zamanda genç gönüllüler proje aracılığıyla akranlarıyla iletişim kurabilecek ve fikir alışverişi yapabilecektir. Projemiz ile:
• Gençleri ve engelli bireyleri bir araya getirerek aralarındaki diyaloğu geliştirmeyi,
• Gençlerin engelli bireyleri anlama ve duyarlılıklarını geliştirmeleri noktasında empati düzeylerini arttırmayı,
• Gönüllü faaliyetleri hakkında gençleri bilinçlendirmeyi ve teşvik etmeyi,
• Gönüllü faaliyetlerine katılan gençlerin toplumsal farkındalıklarını, empati düzeylerini, başkalarına saygı düzeylerini, aktif bireyler olma yolunda isteklerini arttırmayı,
• Gençlerin bir arada faaliyetler yürütmesiyle, sosyal hayatla iletişim, takım çalışma ve kendini ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
• 18-29 yaş arasında gençler,
• İstanbul'da ikamet eden
• Proje konusuna ilgi duyan,
• Gönüllülük faaliyetlerine dair ilgisi ve merakı olan,
• Engelli bireylerle vakit geçirme noktasında bilinçli ve istekli olan,
• Daha önce engelli bireylerle faaliyet yürütmek tercih/öncelik sebebi olabilir.
• Açık fikirli, öğrenmeye hevesli, yeniliklere ve paylaşıma açık olan,
• Projeden elde ettiği kazanımları yaygınlaştıracak,
• Proje sonunda rapor hazırlamayı kabul eden gençlerin katılımına açıktır.
Program faaliyetlerinin 3 ay sürmesi planlanmaktadır.
Son Başvuru: 25 Nisan
Katılımcıların gönüllülük ve engelli bireylerle iletişim noktasında bilinçlenmeleri sağlanacak ve faaliyetler sayesinde bu hususları bizzat deneyimlemeleri sağlanacaktır. Aynı zamanda gençlerin proje fikri üretme ve yürütme hakkında fikir sahibi olmaları sağlanacak ve proje sürecini deneyimleyeceklerdir.
Proje kapsamında Sultangazi Belediyesi ve Türkiye Engelliler Vakfı ziyareti gerçekleşecektir. Böylece engellilerin hikayeleri dinlenecek ve gençlerle engelli bireyler arasında doğrudan iletişim sağlanabilecektir. Gençlerin engelli bireylerle empati kurabilmeleri için “Hayata Bakış Etkinliği” gerçekleştirilecek ve gençler engelli bireylerin gözünden hayatı anlamaya çalışacaktır. Proje kapsamında İstanbul Diyalog Müzesi ziyareti, engelli bireylerle birlikte sahil ve orman gezileri gerçekleşecektir. Gençler, yapılacak iletişim atölyelerinde işaret dili ve görme engelli alfabesini öğrenme fırsatı bulacaktır. Aynı zamanda gençler, proje yazma ve Youthpass oluşturma atölyelerine katılacaktır.
Önemli Not: Müze giriş biletleri, faaliyetlere ulaşım ve etkinlik masrafları proje kapsamında karşılanacaktır.

Program kapsamında çalışmalara düzenli katılım sağlayan kişilere Youthpass sertifikası verilecektir.

Başvurularımız bitmiştir. Proje çağrılarımız için bizi takipte kalın 🙂