İlksen Olİlksen Olİlksen Ol

Gönüllü Hikayeleri

Bu proje, ilgili gençlik çalışanlarının örgütleri ve toplumları için yüksek kaliteli gönüllü projeler tasarlamak, geliştirmek, planlamak ve uygulamak için kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, gençlik çalışanlarına etkin gönüllü koordinasyonu, rehberlik, destek ve öğrenme süreçlerini yönlendirmek için araçlar ve yöntemler sunmayı hedefler. Proje ayrıca farklı Avrupa ülkelerindeki gönüllülük uygulamalarını anlamak ve deneyimleri akranlarıyla paylaşmak için bir anlayış geliştirmeyi hedeflerken, gönüllü yönetimi ve yüksek kaliteli (uluslararası) gönüllü projelerde deneyimi olmayan gençlik çalışanlarını güçlendirme, geliştirme ve uygulama kapasitelerini artırma konusunda da odaklanmaktadır. Gönüllü hikayelerinin oluşturulması ve paylaşılması, gönüllülüğün etkisini göstermeyi amaçlarken, gönüllülük yoluyla aktif vatandaşlığın farkındalığını artırmayı da hedeflemektedir. Son olarak, Avrupa Dayanışma Programı hakkında bilgi paketleri hazırlayarak ve tüm ortak ülkelerle paylaşarak gençlik çalışanlarının bilinçlenmesine katkıda bulunmaktadır.
-18 yaş üzerindeki tüm bireyler -Projenin konularıyla yakından ilgilenen -Diğer ülkelerden ve geçmişlerden gelen akranlarıyla birlikte çalışmak için motive olan kültürel farkındalık isteyen gençler; -Erasmus + Programı hakkındaki bilgilerini artırmak, yaygın eğitim almak ve YouthPass yeterliliklerini tanımakla ilgilenen gençler; -Tüm proje aşamalarında yer alabilme (hazırlık faaliyetlerinde yer almak, deneyimlerini paylaşmak için takip döneminde aktif olarak yer almak gibi); -İngilizce iletişim kurabilen veya iletişimini geliştirmek isteyen, -Proje sırasında ve sonrasında deneyimlerini örneğin takip faaliyetleri, sosyal medya aracılığıyla paylaşmaya istekli.
Kontenjan sayısı 9 kişi ile sınırlıdır.
6 Ağustos 2023
Silivri/ İstanbul
Faaliyetler yaygın öğretim yöntem ve tekniklerine dayalı olacaktır: -Kültürel geceler -Grup çalışması -Etkileşim ve sunumlar -Konu-konu ilişkisine dayalı eğitim yöntemleri -Tartışma -Pratik ve teorik calismalar
Program kapsamında çalışmalara düzenli katılım sağlayan kişilere Youthpass sertifikası verilecektir.