Hakkımızda

İlk Sen Ol, sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirerek gönüllülük ve hizmet anlayışıyla dünya üzerinde bulunan ihtiyaç sahibi öğrenci, şehit aileleri, engelli, yaşlı, kimsesi olmayan mağdur insanlara ayni, nakdi, tıbbi, gıda, eğitim, sığınak ve barınak gibi insanların mutluluğa ve rahata ermesini hedefleyen sosyal yardım hizmetleri için çözüm sunmak, yoksullukla mücadele etmek, maddi ve manevi yardımlarda bulunmanın yanı sıra gençlerin; istihdamını, isteklerini, gençlik projelerini öne çıkararak gençliğin kişisel ve toplumsal gelişimini sağlamak, bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak ve insanlığa faydalı olma noktasında ihtiyaç duyacakları her türlü donanıma sahip kılmak amacı ile kurulmuştur.

İlk Sen Ol!

HEDEFLERİMİZ

Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, bilimsel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak.
Gençlerin, insan ve doğa sevgisi taşıyan birey olmaları için katkı sağlamak.
Yerel, Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet gösteren gençlik organizasyonlarıyla ortaklıklar kurmak ve projeler geliştirmek.
Doğal afet, ilk yardım, çevre, enerji tasarrufu ve enerji kaynaklarını korunması konularında gençleri ve toplumu bilinçlendirmek.
Türkiye genelinde gençlerin sorunları, istihdamı, ihtiyaçları gibi alanlarda çözüm odaklı yaklaşımlar oluşturmak.
Gençlerin girişimci, yaratıcı, çözüm odaklı, üretken, katılımcı, prensip sahibi ve lider bir ruha sahip olmaları için faaliyetler yürütmek.
İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.
Toplumda yardımlaşma ve paylaşma kültürü oluşturmak.
Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına yönelik kalıcı projelerle çözümler üretmek.
Dünya üzerinde bulunan ihtiyaç sahibi olan insanlara ayni, nakdi, tıbbi, gıda, eğitim, sığınak ve barınak gibi insanların mutluluğa ve rahata ermesini hedefleyen sosyal yardım hizmetleri için çözüm sunmak.
Faaliyetlerimiz

Gençlik Projeleri

Yardım Faaliyetleri
Mottomuz

Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerine yönelik yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak. Toplumda yardımlaşma ve paylaşma kültürünü oluşturarak yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına yönelik kalıcı projelerle çözümler üreten bir dernek olma hedefindeyiz.