Hakkımızda

Logomuzun Hikayesi

Ben İlk Sen Ol, İlhamımı aldığım sinek kuşu (hummıng bird) gibi cesaretli, ısrarcı ve daima yoluna devam eden. Yaşama dair inancı her daim canlı olan. Umudunu koruyan. İnsana, insan olduğu için değer veren. Ben İlk Sen Ol, Sinek kuşunun altın renkli tüylerini ve güzelliğini bilen, kendi güzelliklerini de insanlarla paylaşmak isteyen. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeden dünyaya söyleyecek sözü olan, gönüllere dokunmak isteyen. Ben İlk Sen Ol, Bütünleştiren, gençlere kucak açan, onlarla kıymet bulup, onlara fırsatlar veren. Gönüllülüğü, dayanışmayı ve yardımlaşmayı önceleyen. Sinek kuşundaki mucizeleri bilen ve insanın mucizelere dair umudunu yineleyen. Ben İlk Sen Ol, İyiliği her zaman ve her yerde yaşatmak için çabalayan. Göklerde özgürce süzülen Sinek kuşu gibi, güneşin ışığının ulaştığı her yere ulaşmak isteyen. Ben İlk Sen Ol, İyiye, güzele talip olup bu yolda yürüyen.

İlk Sen Ol Gençlik Hareketi Derneği 2019 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Özellikle gençler arasında sosyal sorumluluk bilincini, spor, sanat, kültür, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu yaymayı amaçlayan derneğimiz kurulduğu günden bugüne bu amaca uygun projeler üretmektedir. Projelerimizle birlikte gençlerin sosyal yaşama katılımını, sorunun değil çözümün bir parçası olmalarını teşvik ederek sivil toplum vizyonu ile hareket etmekteyiz.

Derneğimiz aynı zamanda insani yardım çalışmaları organize ederek gençlerin bu alanda bir tecrübe ve farkındalık elde etmelerini amaçlamaktadır. İnsani yardımın bütün süreçlerinde gençlerin aktif olmalarını teşvik ederek onlara veren el olma, iyiye ve güzele vesile olma fırsatı sunmaktayız. Gençlerimizin sorumluluk bilincine sahip olup duyarlı birer insan olmalarını ve çözüme katkı sunmalarını istiyoruz.

Bireylerin spor yoluyla aktif hayata katılımını teşvik eden projeler ortaya koyan derneğimiz aynı zamanda kültürel paylaşım aracı olarak sporu bir araç olarak kullanmaktadır. Gençlerin sporla tanışmaları, sporla birlikte zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları, spor yoluyla özgüven sahibi bireyler olmalarını amaçlamaktayız.

Sosyal yaşama katılımlarını teşvik ederek soruna dair çözüm önerileri sunmalarını teşvik etmekte, bu konuda onları cesaretlendirmekteyiz.

Gençlerin kendilerini ifade etme haklarını destekliyor onlara spor, sanat, kültür gibi farklı biçimlerde kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açıyoruz. Bu konuda projeler hazırlıyor ve gençleri dahil ediyoruz.

Gençlerin dil, din veya ırk fark etmeksizin bir arada yaşama kültürüne sahip olmalarını istiyoruz. Farklı kimliklerin değil insan kimliğinin öncelenmesi gerektiğini vurguluyor bu konuda onları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Faaliyetlerimizin birçoğu İstanbul merkezli olmakla birlikte Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinde çalışmalar yapmaktayız.  Faaliyetlerimiz özel olarak gençleri genel olarak ise din, dil, ırk ayırt etmeksizin bütün bireyleri kapsamaktadır.

Derneğimiz, insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü başta olmak üzere insan haklarına saygı ilkelerine büyük önem vermekte ve bu ilkeler doğrultusunda projeler yürütmektedir.

Hedeflerimiz
Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, bilimsel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak.
Gençlerin, insan ve doğa sevgisi taşıyan birey olmaları için katkı sağlamak.
Yerel, Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet gösteren gençlik organizasyonlarıyla ortaklıklar kurmak ve projeler geliştirmek.
Doğal afet, ilk yardım, çevre, enerji tasarrufu ve enerji kaynaklarını korunması konularında gençleri ve toplumu bilinçlendirmek.
Türkiye genelinde gençlerin sorunları, istihdamı, ihtiyaçları gibi alanlarda çözüm odaklı yaklaşımlar oluşturmak.
Gençlerin girişimci, yaratıcı, çözüm odaklı, üretken, katılımcı, prensip sahibi ve lider bir ruha sahip olmaları için faaliyetler yürütmek.
İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.
Toplumda yardımlaşma ve paylaşma kültürü oluşturmak.
Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına yönelik kalıcı projelerle çözümler üretmek.
Dünya üzerinde bulunan ihtiyaç sahibi olan insanlara ayni, nakdi, tıbbi, gıda, eğitim, sığınak ve barınak gibi insanların mutluluğa ve rahata ermesini hedefleyen sosyal yardım hizmetleri için çözüm sunmak.
Faaliyetlerimiz

Gençlik Projeleri

Yardım Faaliyetleri
İlk Sen Ol
Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerine yönelik yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak. Toplumda yardımlaşma ve paylaşma kültürünü oluşturarak yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına yönelik kalıcı projelerle çözümler üreten bir dernek olma hedefindeyiz.