KA210- EmpowerSDGs: Gaming for Global Impact

  • Anasayfa
  • KA210- EmpowerSDGs: Gaming for Global Impact
EmpowerSDGs; kaliteli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliğin azaltılması, sürdürülebilir kalkınma gibi belirli sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklanır. Video oyunları ve eğlenceli öğrenme yöntemlerini kullanarak sadece bu hedefler üzerinde çalışmakla kalmaz, aynı zamanda gençlerin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin tamamını anlamasına yardımcı olur. Projemiz; bilgi ve beceri açığını kapatmak, gençleri güçlendirmek, aktif olmaları için daha kapsayıcı ve destekleyici bir ortamı teşvik etmeyi amaçlar.
Proje katılımcıları iki ana gruba ayırabiliriz; İlk grup 16-30 yaş arasındaki gençleri kapsar. Bu gençlerin savunmasız, azınlık, engelli, sağlık veya ailevi zorluklarla karşı karşıya olan, göçmen kökenli, eğitim ve öğretimde kalma veya eğitim ve öğretime yeniden katılma konusunda farklı engellerle karşılaşmış gibi farklı arka plandan gelen kişiler olması önemlidir. İkinci grup ise azınlık gençleri ile ilgilenen profesyonel çalışanlar, sosyal hizmet, pedagoji uzmanları ve sürdürülebilirlik uzmanları gibi gençlik çalışanlarını içerir. Her ülkeden 20 genç katılımcı ve 5’er profesyonel gençlik çalışanı katılacaktır.
01.01.2024 - 01.01.2025