Nefrete Karşı Gönüllü Ol

Bu proje, katılımcılarına medya okuryazarlığı konusunda farkındalık kazandırmayı, özellikle sosyal medyada yeterlilik kazanarak ayrımcılık ve nefret söylemiyle mücadele etmeyi, interneti etkin bir şekilde kullanmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, katılımcıların medya anlayışlarını geliştirmeyi, medya mesajları oluşturmayı, kampanyaları yönetmeyi, savunuculuk faaliyetlerini anlamayı ve gerektiğinde oluşturmayı hedeflemektedir. Bu proje aynı zamanda katılımcıların ve ortakların nefret söylemi ve ayrımcılık konularında yetkinlik geliştirmelerini ve kendileri ve yerel düzeyde iyi örnekleri uygulamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, takım çalışması, liderlik, dijital yeterlilikler, farklı kültürlerde hoşgörü, uluslararası ortamlarda çalışma, dil geliştirme ve Avrupa vatandaşlığı gibi konularda katılımcıların kendilerini geliştirmelerini sağlamayı ve Erasmus + fırsatlarına dolaylı olarak katılanların proje faaliyetleri alanında kapasitelerini geliştirmeyi ve yeni proje fikirleri üretmeyi hedeflemektedir.

-18 ila 30 yaş arasındaki gençler; -Projenin konularıyla yakından ilgilenen -Diğer ülkelerden ve geçmişlerden gelen akranlarıyla birlikte çalışmak için motive olan kültürel farkındalık isteyen gençler; -Erasmus + Programı hakkındaki bilgilerini artırmak, yaygın eğitim almak ve YouthPass yeterliliklerini tanımakla ilgilenen gençler; -Tüm proje aşamalarında yer alabilme (hazırlık faaliyetlerinde yer almak, deneyimlerini paylaşmak için takip döneminde aktif olarak yer almak gibi); -İngilizce iletişim kurabilen veya iletişimini geliştirmek isteyen, -Proje sırasında ve sonrasında deneyimlerini örneğin takip faaliyetleri, sosyal medya aracılığıyla paylaşmaya istekli.
Katılımcı sayısı 8 kişi ile sınırlı olacaktır.
4 Ağustos 2023
Silivri/ İstanbul

Faaliyetler yaygın öğretim yöntem ve tekniklerine dayalı olacaktır:

-Kültürel geceler
-Grup çalışması
-Etkileşim ve sunumlar
-Konu-konu ilişkisine dayalı eğitim yöntemleri
-Tartışma
-Pratik ve teorik calismalar

Program kapsamında çalışmalara düzenli katılım sağlayan kişilere Youthpass sertifikası verilecektir.