İlksen Olİlksen Olİlksen Ol

Dayanışma (Ulusal)

Proje Hakkında Proje amaç ve hedefler Ortaklar

''Avrupa Göç Hikayeleri’’ projemizi İstanbul'da 36 genç ile gerçekleştirildi. 2021-1-
TR01-ESC30-SOL-000036564 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından
finanse edilmiştir.

Projenin Adı: Avrupa Göç Hikayeleri
Proje Tarihi: Başlangıç: 31.12.2021-Bitiş: 30.05.2023
Proje Yeri: İstanbul, Türkiye

"Avrupa Göç Hikayeleri" projesi, Türkiye'de yaşayan farklı ülkelerden gelen dezavantajlı göçmen bireylerin sosyal becerilerini birbirlerine aktararak göçün toplum üzerinde bıraktığı sorunlarla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlar. Bu proje, katılımcıların kendi göç deneyimlerini kısa filmler aracılığıyla paylaşmalarını teşvik etmek ve bu yolla topluma göçün karmaşıklığını ve insanların birbirlerini daha iyi anlama fırsatlarını sunmaktır.
  • Sultangazi Belediyesi,
Proje Hakkında Proje amaç ve hedefler Ortaklar

“Türkiye Etkin Gönüllülük Zirvesi” projemizin 1.Ulusal Toplantısı Mardin’de 60 genç ile gerçekleştirildi. 2021-2-TR01-KA154-YOU-000040971 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Projenin Adı: Türkiye Etkin Gönüllülük Zirvesi
Proje Tarihi: 11-14 Ekim 2022
Proje Yeri: Mardin, Türkiye

Projemizle gençler, politika yapıcılar ve STK Temsilcileri ile gönüllülüğün yaygınlaşmasını engelleyen sorunları belirleyerek kişisel ve kurumsal tecrübeler ışığında çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar ve politika yapımında yararlı sonuçlar elde edilecek çalışmalar gerçekleşecektir. Projemiz sayesinde;

  • Gençlerle karar vericilerin diyaloğunu ve gençlerin demokratik hayata katılımını,
  • Gönüllülüğü uluslararası bağlamda teşvik ederek geliştirmeyi,
  • Gönüllülük aracılığıyla gençlerin toplumsal yaşama ve demokratik süreçlere katılımını arttırırken, sosyal içerme, entegrasyon ve başkalarına saygıyı
  • Katılımcılarda müzakere, diplomatik dil, topluluk önünde konuşma, takım çalışma becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
  • İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü,
  • Sultangazi Belediyesi,
  • Mardin Diplomasi Akademisi