Eğitim Kursu

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
Proje Hakkında Proje Amaç ve Hedefler Ortaklar

Çeşitlilik İçinde Birlik (Unity in Diversity)

Projemiz, KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında  9 farklı ülkeden gençlik çalışanlarının katılımını içeren eğitim kursu projesidir. 2020-2-TR01-KA105-095692 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Proje adı: Çeşitlilik İçinde Birlik (Unity in Diversity)
Projenin tarihi: 05 – 12 Ağustos 2021
Projenin Yeri: İstanbul, Türkiye
Katılımcı Sayısı: Her Organizasyondan 3 Katılımcı (18 yaş üstü)

Amacımız, kültürlerarası gençlik çalışmaları alanında gençlik çalışanlarının ve gönüllülerin kapasitelerini geliştirmek ve katılımcıların kültürel çeşitlilik bilincini güçlendirerek Erasmus+ projelerinin kalitesini artırmaktır.

Proje Ortak Ülkeler:

  • Türkiye,
  • Finlandiya,
  • Bulgaristan,
  • İtalya,
  • İspanya,
  • Litvanya,
  • Polonya,
  • Romanya,
  • Macaristan