Eğitim Kursu

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
Proje Hakkında Proje Amaç ve Hedefler Ortaklar

Gönüllü Hikayeleri (Volunteer Stories)

Projemiz KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında AB üye ülkelerden gençlerin katılımını içeren gençlik değişimi projesidir. 2022-2-TR01-KA153-YOU-
000090685 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Proje adı: Gönüllü Hikayeleri (Volunteer Stories)
Projenin tarihi: 16 – 24 Ağustos 2023
Projenin Yeri: İstanbul, Türkiye
Katılımcı Sayısı: 8 Katılımcı + 1 grup lideri, her ortak kuruluştan toplam 9 kişi (18 ve yaş sınırı yok).

Bu proje ile gençlerin gönüllülük ağlarını artırmayı ve yüksek kaliteli gönüllü projeleri tasarlamak, geliştirmek, planlamak ve uygulamak konusundaki kapasitelerini artırmayı amaçlamaktayız. Aynı zamanda gençleri, verimli gönüllü koordinasyonu, rehberliği, desteklemeyi ve öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak için araçlar ve yöntemler sağlamayı hedeflemekteyiz. Proje, Avrupa'daki farklı gönüllülük uygulamalarını anlamayı ve bu konuda deneyimleri akranlarıyla paylaşmayı amaçlamaktayız. Ayrıca gönüllü yönetimi ve yüksek kaliteli (uluslararası) gönüllü projelerde deneyimi olmayan gençlere kapasite sağlamayı amaçlamaktayız. Ayrıca gönüllü hikayeleri oluşturmayı ve yaymayı, aktif vatandaşlık farkındalığını gönüllülük yoluyla artırmayı ve Avrupa Dayanışma Programı hakkında bilgi paketleri hazırlayarak tüm partner ülkeleriyle paylaşmayı içermektedir.

Proje Ortak Ülkeler:

 • Türkiye,
 • Bulgaristan
 • Romanya
 • Kuzey Makedonya
Proje Hakkında Proje Amaç ve Hedefler Ortaklar

Çeşitlilik İçinde Birlik (Unity in Diversity)

Projemiz, KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında  9 farklı ülkeden gençlik çalışanlarının katılımını içeren eğitim kursu projesidir. 2020-2-TR01-KA105-095692 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Proje adı: Çeşitlilik İçinde Birlik (Unity in Diversity)
Projenin tarihi: 05 – 12 Ağustos 2021
Projenin Yeri: İstanbul, Türkiye
Katılımcı Sayısı: Her Organizasyondan 3 Katılımcı (18 yaş üstü)

Amacımız, kültürlerarası gençlik çalışmaları alanında gençlik çalışanlarının ve gönüllülerin kapasitelerini geliştirmek ve katılımcıların kültürel çeşitlilik bilincini güçlendirerek Erasmus+ projelerinin kalitesini artırmaktır.

Proje Ortak Ülkeler:

 • Türkiye,
 • Finlandiya,
 • Bulgaristan,
 • İtalya,
 • İspanya,
 • Litvanya,
 • Polonya,
 • Romanya,
 • Macaristan