Eğitim Kursu

Eğitim Kursu

Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri, Yetişkin Eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşların yetişkin eğitiminden sorumlu personeline, mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri amacıyla Program Üyesi bir ülkedeki yapılandırılmış bir kurs/eğitim merkezinde 2 günden 30 güne kadar eğitim alma fırsatı sunar.

Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği projeleri, yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. 

Ulusal mevzuat çerçevesinde aşağıdaki görevlerden en az birini yerine getiren ve yetişkin eğitimi alanında  faaliyet gösteren kuruluşlar, Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri başvurusu yapabilir:

Yetişkinlerin temel beceri ve anahtar yeterliliklerinin geliştirilmesi ve yetişkinlere yönelik yaygın eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
Toplumsal dışlanma riski altındaki yetişkinlere ve/veya dezavantajlı yetişkinlere yönelik yaygın eğitim ve entegrasyon programlarının (ör. Engelli kişiler, göçmenler, yaşlılar, yoksulluktan etkilenenler) uygulanması,
Daha önce veya şu anda cezaevi şartlarında hizmet veren veya diğer suç ihlallerinden hüküm giymiş kişiler için toplumsal yeniden entegrasyon programlarının uygulanması,
Yetişkin eğitimi kurumlarının ulusal ve yerel düzeyde sevk ve idaresi,
Yetişkin eğitimi hizmetinin denetimi ve kalite kontrolü,
Yetişkin eğitimi veren eğitmenlerin sürekli mesleki gelişimleri için yeterlilik çerçevesinin, standartların ve fırsatların tanımlanması,
Yetişkin eğitimi veren eğitimcilere profesyonel destek sağlanması,
Yetişkin öğreniciler için kariyer rehberliği, profesyonel danışmanlık ve psikolojik destek sağlanması,
Yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini desteklemek için araştırmalar yapılması,

Gerçekleştirilen Projeler

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
proje hakkında proje amaç ve hedefler

Çeşitlilik İçinde Birlik (Unity in Diversity)

Projemiz, KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında  9 farklı ülkeden gençlik çalışanlarının katılımını içeren eğitim kursu projesidir. 2020-2-TR01-KA105-095692 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Proje adı: Çeşitlilik İçinde Birlik (Unity in Diversity)
Projenin tarihi: 05 – 12 Ağustos 2021
Projenin Yeri: İstanbul, Türkiye
Proje Ortak Ülkeler: (Türkiye, Finlandiya, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Litvanya, Polonya, Romanya, Macaristan)
Katılımcı Sayısı: Her Organizasyondan 3 Katılımcı (18 yaş üstü)

Amacımız, kültürlerarası gençlik çalışmaları alanında gençlik çalışanlarının ve gönüllülerin kapasitelerini geliştirmek ve katılımcıların kültürel çeşitlilik bilincini güçlendirerek Erasmus+ projelerinin kalitesini artırmaktır.

Gençlik Programları

Gönüllü OL

Kendini geliştirebileceğin birçok eğitimin yanında, eğlenerek öğreneceğin birçok aktiviteyi senin için planlıyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ile de insanların kalbine dokunuyoruz. Gönüllülük yolculuğuna İLKSENOL ile çıkmak  senin için bir ayrıcalık olacak 🙂

İletişim

  • Koordinatör
    +90 546 438 89 68
  • info@ilksenol.org.tr