Gençlik Değişimi

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
Proje Hakkında Proje amaç ve hedefler Ortaklar

Nefrete Karşı Gönüllü Ol (Be Volunteer Against Hate)

Projemiz KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında AB üye ülkelerden gençlerin katılımını içeren gençlik değişimi projesidir. 2022-3-TR01-KA152-YOU000099956 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Projenin Adı: Nefrete Karşı Gönüllü Ol (Be Volunteer Against Hate)
Proje Tarihi:07-16 Ağustos 2023
Proje Yeri: İstanbul, Türkiye
Katılımcı Sayısı: 32

"Nefrete Karşı Gönüllü Ol" projesinde, medya okuryazarlığı konusunda farkındalığı artırmayı, özellikle sosyal medya gibi alanlarda ayrımcılık ve nefret söylemiyle mücadele edebilecek yetkinlikleri kazanmayı ve interneti etkin bir şekilde kullanmayı amaçlamaktayız. Aynı zamanda katılımcıların medya anlayışını geliştirmelerine, medya mesajları oluşturmalarına, kampanyalar oluşturmalarına, savunuculuk faaliyetlerini anlamalarına ve gerekli olduğunda oluşturmalarına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. Projemizin diğer bir amacı, katılımcıların ve iş birliği yaptığımız ortakların nefret söylemi ve ayrımcılık konularında kapasitelerini geliştirmelerini sağlamak ve bu konuda iyi örnekleri kendilerinde ve yerel düzeyde uygulamalarını desteklemekteyiz. Ayrıca projemiz, katılımcıların takım çalışması, liderlik, dijital yetkinlikler, farklı kültürlerde hoşgörü, uluslararası ortamlarda çalışma, dil geliştirme ve Avrupa vatandaşlığı gibi konularda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak öğrenme teknikleri aracılığıyla kendilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Projeye katılanlar, ortaklar ve dolaylı olarak dahil olan bireylerin Erasmus+ fırsatları alanındaki proje faaliyetleri konusunda kapasite geliştirmelerini sağlamak ve yeni proje fikirleri üretmek konusunda desteklenmektedir.

Proje Ortak Ülkeler

 • Türkiye,
 • Bulgaristan
 • Romanya
 • Kuzey Makedonya
Proje Hakkında Proje amaç ve hedefler Ortaklar

Spor Kültürü (Sporting Culture)

Projemiz KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında AB üye ülkelerden gençlerin katılımını içeren gençlik değişimi projesidir. 2020-2-TR01-KA105-095879 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Projenin Adı: Spor Kültürü (Sporting Culture)
Proje Tarihi: 03-10 Ağustos 2021
Proje Yeri: İstanbul, Türkiye
Katılımcı Sayısı: 6 Katılımcı + 1 grup lideri, her ortak kuruluştan toplam 7 kişi (18-30 yaş aralığında)

Bu proje ile gençlerin eğitiminde sporun oynadığı rolü vurgulamak ve onlara sadakat, dayanışma, çeşitliliğe, kurallara ve farklılıklar saygı, farklı kültürden gençlerin bir araya gelmeleri ve takım halinde çalışmaları, fair-play gibi değerleri öğretmek istiyoruz. Gençleri bilinçlendirme, olgunlaştırma ve yaşamla yüzleşmeleri için onları güçlendirme hedeflenmektedir.
Bu proje temel olarak sporu kültürlerin çeşitliliğini ve gençler arasındaki diğer tüm farklılıkları desteklemek ve anlamak için bir araç olarak kullanmayı amaçlamaktadır.

Proje Ortak Ülkeler

 • Türkiye,
 • Tunus,
 • Azerbaycan,
 • Romanya,
 • Polonya,
 • Portekiz
Proje Hakkında Proje amaç ve hedefler Ortaklar

Yeşil Ayak İzi (Green Footprint)

Projemiz KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında AB üye ülkelerden gençlerin katılımını içeren gençlik değişimi projesidir. 2022-2-TR01-KA152-YOU-000090577 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Projenin Adı: Yeşil Ayak İzi (Green Footprint)
Proje Tarihi: 01-09 Haziran 2021
Proje Yeri: İstanbul, Türkiye
Katılımcı Sayısı: 50

"Yeşil Ayak İzi" gençlik değişimi projesi, gençlerin dünya çapında birbirleriyle bağlantı kurarak sürdürülebilirlik ve yeşil değişim için harekete geçmelerini hedeflemektedir. Bu projede, gençlerin uluslararası arenada bir araya gelmeleri ve kendi ülkelerindeki yeşil uygulamaları paylaşmaları, yeni fikirler üretmeleri ve birbirlerini eğitmeleri için bir köprü oluşturulması amaçlanmaktadır. Projemizin birinci hedefi, gençler arasında küresel bir ağ oluşturarak sürdürülebilirlik konusunda farkındalık ve işbirliğini artırmaktır. Gençler, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen yaşıtlarıyla iletişim kurarak, ortak çevresel sorunlara odaklanabilir ve bu sorunlara çözümler üretebilirler. Bu küresel ağ, gençlerin bilgi ve deneyim paylaşımı yapabilecekleri bir platform sağlayarak, onların yeşil bir değişim için güçlerini birleştirmelerine olanak tanıyacaktır. İkinci hedefimiz, gençlerin uluslararası düzeyde eğitim ve öğrenim fırsatlarına erişimini sağlamaktır. "Yeşil Ayak İzi" projesi, gençlere çeşitli eğitim programları, atölyeler ve seminerler aracılığıyla sürdürülebilirlik konusunda derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede, gençler kendi ülkelerine döndüklerinde yeşil uygulamaları benimseyebilecek, sürdürülebilirlik konusunda liderlik rolü üstlenebilecek ve toplumlarında değişim yaratma potansiyellerini artırabilecekler. Üçüncü hedefimiz, gençler arasında kültürel anlayışı ve hoşgörüyü teşvik etmektir. "Yeşil Ayak İzi" projesi, gençleri farklı kültürel bağlamlara maruz bırakarak, kültürler arası anlayışı artırmayı ve hoşgörü ile işbirliği becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Gençler, birbirlerinin ülkelerine ziyaretler gerçekleştirerek, yerel topluluklarla etkileşimde bulunarak, yerel gelenekleri ve yaşam tarzlarını deneyimleyerek farklı kültürel perspektifleri anlama fırsatı bulacaklardır. Son olarak, "Yeşil Ayak İzi" projesi, gençlerin liderlik becerilerini geliştirmelerini ve uluslararası platformlarda seslerini duyurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Proje, gençlere iletişim, savunuculuk, proje yönetimi ve etkili liderlik gibi yetkinlikleri kazanma fırsatı sunarak, onları geleceğin sürdürülebilirlik liderleri olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu liderlik becerileri, gençlerin kendi toplumlarında ve uluslararası düzeyde yeşil bir değişim için aktif roller üstlenmelerine olanak sağlayacaktır. "Yeşil Ayak İzi" gençlik değişimi projesi, gençlerin sürdürülebilirlik ve yeşil değişim konularında aktif ve etkili bir şekilde harekete geçmelerini hedeflemektedir. Bu projede yer alacak gençler, sadece bireysel olarak değil, aynı zamanda küresel bir gençlik hareketi içinde bir araya gelerek, geleceğin sürdürülebilir dünyasını inşa etmek için birlikte çalışacaklardır.

Proje Ortak Ülkeler

 • Türkiye,
 • Bulgaristan,
 • Kuzey Makedonya,
 • Romanya