Gençlik Değişimi

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
Proje Hakkında Proje amaç ve hedefler Ortaklar

Spor Kültürü (Sporting Culture)

Projemiz KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında AB üye ülkelerden gençlerin katılımını içeren gençlik değişimi projesidir. 2020-2-TR01-KA105-095879 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Projenin Adı: Spor Kültürü (Sporting Culture)
Proje Tarihi: 03-10 Ağustos 2021
Proje Yeri: İstanbul, Türkiye
Katılımcı Sayısı: 6 Katılımcı + 1 grup lideri, her ortak kuruluştan toplam 7 kişi (18-30 yaş aralığında)

Bu proje ile gençlerin eğitiminde sporun oynadığı rolü vurgulamak ve onlara sadakat, dayanışma, çeşitliliğe, kurallara ve farklılıklar saygı, farklı kültürden gençlerin bir araya gelmeleri ve takım halinde çalışmaları, fair-play gibi değerleri öğretmek istiyoruz. Gençleri bilinçlendirme, olgunlaştırma ve yaşamla yüzleşmeleri için onları güçlendirme hedeflenmektedir.
Bu proje temel olarak sporu kültürlerin çeşitliliğini ve gençler arasındaki diğer tüm farklılıkları desteklemek ve anlamak için bir araç olarak kullanmayı amaçlamaktadır.

Proje Ortak Ülkeler

  • Türkiye,
  • Tunus,
  • Azerbaycan,
  • Romanya,
  • Polonya,
  • Portekiz