Gençlik Değişimi

Gençlik Değişimi

Gençlik Değişimleri (KA152), en az iki farklı ülkeden gençlik gruplarının, karşılıklı ilgi duydukları bir konu etrafında belirli bir süreyle bir araya gelmesine ve birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmasına imkân tanımaktadır. Bir Gençlik Değişimi esnasında, grup liderleri tarafından desteklenen katılımcılar, değişimden önce kendileri tarafından tasarlanıp hazırlanmış olan bir faaliyet programını atölye çalışmaları, tartışmalar, simülasyonlar, vb. aracılığıyla ortaklaşa yürütmektedir.

Gençlik Değişimleri; gençlerin yeterliliklerini geliştirmelerine; sosyal açıdan ilgili konularda/tematik alanlarda farkındalık kazanmalarına; özellikle akran öğrenimi aracılığıyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmelerine; dayanışma, demokrasi, arkadaşlık gibi değerleri güçlendirmelerine imkân tanımaktadır. Gençler, bu program kapsamında yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslararası projeler yürütebilmektedir.

Katılımcılar 13-30 yaş aralığında olmalıdır. (Grup liderleri en az 18 yaşında olmalıdır; üst yaş sınırı bulunmamaktadır.)
Grup liderleri hariç en az 16; en fazla 60 katılımcı ile gerçekleştirilir.
Her grupta en az 4 katılımcı yer alır ve 18 yaşından büyük bir grup üyesi, grup lideri olarak görev alır.
Hazırlık ziyareti ön görülüyor ise ev sahibi kurum/kuruluşun ülkesinde gerçekleştirilmeli ve ana faaliyette yer alacak olan kuruluş temsilcisi, grup lideri, kolaylaştırıcı veya gencin katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Grup başına en fazla 1 katılımcı ile yapılabilir (istisna olarak kolaylaştırıcı dahil edilebilir ancak hedefler ve katılımcılar başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.
GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
Proje Hakkında Proje amaç ve hedefler

Spor Kültürü (Sporting Culture)

Projemiz KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında AB üye ülkelerden gençlerin katılımını içeren gençlik değişimi projesidir. 2020-2-TR01-KA105-095879 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Projenin Adı: Spor Kültürü (Sporting Culture)
Proje Tarihi:03-10 Ağustos 2021
Proje Yeri: İstanbul, Türkiye
Proje Ortak Ülkeler;Türkiye, Tunus, Azerbaycan, Romanya, Polonya ve Portekiz.
Katılımcı Sayısı: 6 Katılımcı + 1 grup lideri, her ortak kuruluştan toplam 7 kişi (18-30 yaş aralığında)

Bu proje ile gençlerin eğitiminde sporun oynadığı rolü vurgulamak ve onlara sadakat, dayanışma, çeşitliliğe, kurallara ve farklılıklar saygı, farklı kültürden gençlerin bir araya gelmeleri ve takım halinde çalışmaları, fair-play gibi değerleri öğretmek istiyoruz. Gençleri bilinçlendirme, olgunlaştırma ve yaşamla yüzleşmeleri için onları güçlendirme hedeflenmektedir.
Bu proje temel olarak sporu kültürlerin çeşitliliğini ve gençler arasındaki diğer tüm farklılıkları desteklemek ve anlamak için bir araç olarak kullanmayı amaçlamaktadır.

Gençlik Programları

Gönüllü ol

Kendini geliştirebileceğin birçok eğitimin yanında, eğlenerek öğreneceğin birçok aktiviteyi senin için planlıyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ile de insanların kalbine dokunuyoruz. Gönüllülük yolculuğuna İLKSENOL ile çıkmak senin için bir ayrıcalık olacak 🙂

İletişim

  • Koordinatör
    +90 546 438 89 68
  • info@ilksenol.org.tr