Gençlik Katılımı

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
Proje Hakkında Proje amaç ve hedefler Ortaklar

Türkiye Etkin Gönüllülük Zirvesi (1.Ulusal Toplantı)

“Türkiye Etkin Gönüllülük Zirvesi” projemizin 1.Ulusal Toplantısı Mardin’de 60 genç ile gerçekleştirildi. 2021-2-TR01-KA154-YOU-000040971 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Projenin Adı: Türkiye Etkin Gönüllülük Zirvesi
Proje Tarihi: 11-14 Ekim 2022
Proje Yeri: Mardin, Türkiye

Projemizle gençler, politika yapıcılar ve STK Temsilcileri ile gönüllülüğün yaygınlaşmasını engelleyen sorunları belirleyerek kişisel ve kurumsal tecrübeler ışığında çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar ve politika yapımında yararlı sonuçlar elde edilecek çalışmalar gerçekleşecektir. Projemiz sayesinde;

 • Gençlerle karar vericilerin diyaloğunu ve gençlerin demokratik hayata katılımını,
 • Gönüllülüğü uluslararası bağlamda teşvik ederek geliştirmeyi,
 • Gönüllülük aracılığıyla gençlerin toplumsal yaşama ve demokratik süreçlere katılımını arttırırken, sosyal içerme, entegrasyon ve başkalarına saygıyı
 • Katılımcılarda müzakere, diplomatik dil, topluluk önünde konuşma, takım çalışma becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
 • İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü,
 • Sultangazi Belediyesi,
 • Mardin Diplomasi Akademisi
Proje Hakkında Proje amaç ve hedefler Ortaklar

Türkiye Etkin Gönüllülük Zirvesi-İstanbul Zirve Toplantısı

“Türkiye Etkin Gönüllülük Zirvesi” projemizin Zirve Toplantısı İstanbul'da 60 genç ile gerçekleştirildi. Zirvemizde karar alıcılarla bir araya gelen genç katılımcılarımız gönüllülük politikaları ile ilgili görüşlerini ve düşüncelerini paylaştılar. 2021-2-TR01-KA154-YOU-000040971 ref. nolu projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmiştir.

Projenin Adı: Türkiye Etkin Gönüllülük Zirvesi
Proje Tarihi: 26-29 Nisan 2023
Proje Yeri: İstanbul, Türkiye

Projemizle gençler, politika yapıcılar ve STK Temsilcileri ile gönüllülüğün yaygınlaşmasını engelleyen sorunları belirleyerek kişisel ve kurumsal tecrübeler ışığında çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar ve politika yapımında yararlı sonuçlar elde edilecek çalışmalar gerçekleşecektir. Projemiz sayesinde;

 • Gençlerle karar vericilerin diyaloğunu ve gençlerin demokratik hayata katılımını,
 • Gönüllülüğü uluslararası bağlamda teşvik ederek geliştirmeyi,
 • Gönüllülük aracılığıyla gençlerin toplumsal yaşama ve demokratik süreçlere katılımını arttırırken, sosyal içerme, entegrasyon ve başkalarına saygıyı
 • Katılımcılarda müzakere, diplomatik dil, topluluk önünde konuşma, takım çalışma becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
 • İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü,
 • Sultangazi Belediyesi,
 • Mardin Diplomasi Akademisi