KA220- Cyber Safe Senior

“CyberSafe Senior” projesinin temel amacı, yaşlıların sanal dünyadaki güvenlik kuralları hakkında farkındalıklarını artırmak ve internette güvenli kurallar ve araçlar kullanma konusundaki dijital becerilerini geliştirmektir. Bu hedefe, internet suçları vaka çalışmaları, sanal dersler ve pilot eğitimler içeren bir e-kitabın geliştirilmesi yoluyla ulaşılacaktır. Öte yandan proje, yeni eğitim programı ve yeni yeterlilikler sunarak eğitmenleri bu konuda yaşlılara yönelik kurslar düzenlemeye daha iyi hazırlayacaktır. Uzun vadeli hedef, yaşlıların BT yetkinliklerini artırarak dijital dışlanmalarını azaltmaktır.
Projemizin ana hedef grubu 65 yaş üstü yaşlılar olacaktır. Ortaklık, dijital dışlanmaya karşı özellikle savunmasız oldukları ve eğitim tekliflerine sınırlı erişime sahip oldukları için büyük şehirlerin dışındaki insanlara ulaşmaya çalışacaktır. Projemizi halihazırda bir miktar dijital yetkinliğe sahip olan ancak güvenlik bilgisi konusunda boşlukları bulunan yaşlılara hitap edeceğiz. Yaşlılar grubu, projenin tanıtılacağı yerel topluluklardan seçilecektir, bunlar: yaşlılar buluşma kulüpleri, kütüphaneler, mahalle kulüpleri, kilise cemaatleri, kültür merkezleri ve Üçüncü Çağ Üniversiteleri vb. olacaktır. Dolaylı bir hedef grup da yetişkin eğitimcileri ve eğitmenleri olacaktır. Özellikle BT ve ağ güvenliği konusunda uzman olan ancak daha önce yaşlılarla hiç çalışmamış ve bu grupla etkili özel öğretim tekniklerini öğrenmek isteyen eğitmenlerle ilgileniyoruz. Ancak faaliyetlerimizi, yaşlıları eğitme konusunda deneyimi olan ancak çevrimiçi güvenlik konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan eğitimcilere de hedefleyeceğiz. Bu iki grup Ortak Personel Eğitimi sırasında birbirini tamamlayacaktır. Son olarak, projemiz yaşlılara eğitim veren eğitim kurumlarının online güvenlik eğitimlerini de programlarına dahil etmelerini hedeflemektedir.
31.12.2023 – 30.12.2025

1. Yaşlılar için yaşamsal dünyada güvenlik hakkında eğitim materyallerinin geliştirilmesi.

2. Slovenya’da yaşlılar için çevrimiçi güvenlik eğitimine odaklanan yetişkin eğitmenler için uluslararası eğitim düzenlenmesi.

3. 4 pilot siber güvenlik eğitim kursu – yüz yüze ve çevrimiçi (her ortak ülkede 1 tane) 100 yaşlı ile.

4. Yaşlıların siber güvenliği konusunda 300 kişiye (yaşlılar, yetişkin eğitmenler, eğitim kurumları) yönelik bilgilendirme kampanyası.