İlksen Olİlksen Olİlksen Ol

Nefrete Karşı Gönüllü Ol

Proje Hakkında Proje amaç ve hedefler Ortaklar

Projenin Adı: Nefrete Karşı Gönüllü Ol (Be Volunteer Against Hate)
Proje Tarihi: 07-16 Ağustos 2023
Proje Yeri: İstanbul, Türkiye

"Nefrete Karşı Gönüllü Ol" projesinde, medya okuryazarlığı konusunda farkındalığı artırmayı, özellikle sosyal medya gibi alanlarda ayrımcılık ve nefret söylemiyle mücadele edebilecek yetkinlikleri kazanmayı ve interneti etkin bir şekilde kullanmayı amaçladık. Aynı zamanda katılımcıların medya anlayışını geliştirmelerine, medya mesajları oluşturmalarına, kampanyalar oluşturmalarına, savunuculuk faaliyetlerini anlamalarına ve gerekli olduğunda oluşturmalarına yardımcı olmayı hedefledik. Projemizin diğer bir amacı, katılımcıların ve iş birliği yaptığımız ortakların nefret söylemi ve ayrımcılık konularında kapasitelerini geliştirmelerini sağlamak ve bu konuda iyi örnekleri kendilerinde ve yerel düzeyde uygulamalarını desteklemektir. Ayrıca projemiz, katılımcıların takım çalışması, liderlik, dijital yetkinlikler, farklı kültürlerde hoşgörü, uluslararası ortamlarda çalışma, dil geliştirme ve Avrupa vatandaşlığı gibi konularda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak öğrenme teknikleri aracılığıyla kendilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Projeye katılanlar, ortaklar ve dolaylı olarak dahil olan bireylerin Erasmus+ fırsatları alanındaki proje faaliyetleri konusunda kapasite geliştirmelerini sağlamak ve yeni proje fikirleri üretmek konusunda desteklenmektedir.

Proje Ortak Ülkeler

  • Türkiye,
  • Bulgaristan
  • Romanya
  • Kuzey Makedonya

Atölyemizde katılımcılarımız yaratıcı medya projeleri geliştirdiler.

Katılımcılarımız sosyal medya üzerinden insanları bilgilendirmek için içerik üretirler.

Katılımcılar kendi ülkelerindeki nefret ve ayrımcılık söylemlerini eleştirdiler ve çözüm bulmaya çalıştılar.

Katılımcılar nefrete karşı birlikte gönüllülük faaliyetlerine dikkat çekmek için video içeriği ürettiler.