STK Elçileri ile Güçlü Türkiye

Proje Hakkında Proje amaç ve hedefler Ortaklar

Projenin Adı: STK Elçileri ile Güçlü Türkiye
Proje Tarihi: 17 Ekim 2022- 11 Şubat 2023
Proje Yeri: İstanbul, Sultangazi, Türkiye

Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetimler üzerindeki etkinliği toplumu daha çağdaş ve demokratik hale getirmektedir. STK'ların etkin farkındalığını topluma hissettirmenin yolu, toplumun gereksinimlerine cevap vermekle eşdeğerdir. Dolayısıyla sosyal projelere ağırlık vererek, STK'larda profesyonel ve gönüllü olarak çalışanların kapasitelerini arttırarak hak temelli insani gereksinimlerin önündeki engelleri kaldırmaya başladıkça topluluğumuzdaki sivil toplum bilinci ivme kazanacaktır. Projemiz ile amacımız; İstanbul'da göç ve uyum, gönüllülük, sosyal girişimcilik, toplumsal dayanışmanın desteklenmesi konularında çalışan STK'ların profesyonel veya gönüllü olarak çalışanların politika ve karar alma süreçlerine daha aktif katılımlarını sağlamaktır. Bu doğrultuda; ilgili STK'ların iletişim, lobicilik ve savunuculuk yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

  • Sultangazi Belediyesi,
  • Rahmet Eli Yetimler Derneği
1.Atölye: Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk Atölyesi

Eğitmen: Uzm. Psk. Danışman Zehra AKTAN
Atölye Yeri: İstanbul, Sultangazi, Türkiye

2.Atölye: Göç ve Uyum Atölyesi

Eğitmen: Uzm. Psk. Danışman Zehra AKTAN
Atölye Yeri: İstanbul, Sultangazi, Türkiye

3.Atölye: WordPress Atölyesi

Eğitmen: Yunus AYDOĞAN
Atölye Yeri: İstanbul, Sultangazi, Türkiye

4.Atölye: Seminer; AB Proje Fırsatları ve STK'lar Arası Tecrübe Paylaşımı

Eğitmen: Öznur ALTINDAL, İsmail Eren MADEN
Atölye Yeri: İstanbul, Sultangazi, Türkiye

5.Atölye: Sosyal Girişimcilik Atölyesi

Eğitmen: Şevval UÇAR
Atölye Yeri: İstanbul, Sultangazi, Türkiye

6.Atölye: Orman ve Sahil Temizliği

Etkinlik Yeri: Sultangazi Kent Ormanı

7.Atölye: Dijital Medya Kullanımı Atölyesi

Eğitmen: Hilal BOYRAZ
Atölye Yeri: İstanbul, Sultangazi, Türkiye

8.Atölye: Cami Ziyareti ve Temizliği

Etkinlik Yeri: Molla Zeyrek Camii

9.Atölye: Medya Okur-yazarlığı Atölyesi

Eğitmen: İsmail Mücahit AYDEMİR
Atölye Yeri: İstanbul, Sultangazi, Türkiye

10.Atölye: Kurumsal Gelişim Atölyesi

Eğitmen: Nihat KILIÇ
Atölye Yeri: İstanbul, Sultangazi, Türkiye