İlksen Olİlksen Olİlksen Ol

Yeşil Ayak İzi – KA152 Gençlik Değişimi Projesi

Proje Hakkında Proje amaç ve hedefler Ortaklar

Projenin Adı: Yeşil Ayak İzi (Green Footprint)
Proje Tarihi: 01-09 Haziran 2021
Proje Yeri: İstanbul, Türkiye

"Yeşil Ayak İzi" gençlik değişimi projesi, gençlerin dünya çapında birbirleriyle bağlantı kurarak sürdürülebilirlik ve yeşil değişim için harekete geçmelerini hedeflemektedir. Bu projede, gençlerin uluslararası arenada bir araya gelmeleri ve kendi ülkelerindeki yeşil uygulamaları paylaşmaları, yeni fikirler üretmeleri ve birbirlerini eğitmeleri için bir köprü oluşturulması amaçlanmaktadır. Projemizin birinci hedefi, gençler arasında küresel bir ağ oluşturarak sürdürülebilirlik konusunda farkındalık ve iş birliğini artırmaktı. Gençler, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen yaşıtlarıyla iletişim kurarak, ortak çevresel sorunlara odaklanıp ve bu sorunlara çözümler ürettiler. Bu küresel ağ, gençlerin bilgi ve deneyim paylaşımı yapabilecekleri bir platform sağlayarak, onların yeşil bir değişim için güçlerini birleştirmelerine olanak tanımıştır. İkinci hedefimiz, gençlerin uluslararası düzeyde eğitim ve öğrenim fırsatlarına erişimini sağlamaktır. "Yeşil Ayak İzi" projesi, gençlere çeşitli eğitim programları, atölyeler ve seminerler aracılığıyla sürdürülebilirlik konusunda derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamıştır. Bu sayede, gençler kendi ülkelerine döndüklerinde yeşil uygulamaları benimseyebilecek, sürdürülebilirlik konusunda liderlik rolü üstlenebilecek ve toplumlarında değişim yaratma potansiyellerini artırabildiler. Üçüncü hedefimiz, gençler arasında kültürel anlayışı ve hoşgörüyü teşvik etmektir. "Yeşil Ayak İzi" projesi, gençleri farklı kültürel bağlamlara maruz bırakarak, kültürler arası anlayışı artırmayı ve hoşgörü ile iş birliği becerilerini geliştirmeyi hedeflemiştir. Son olarak, "Yeşil Ayak İzi" projesi, gençlerin liderlik becerilerini geliştirmelerini ve uluslararası platformlarda seslerini duyurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Proje, gençlere iletişim, savunuculuk, proje yönetimi ve etkili liderlik gibi yetkinlikleri kazanma fırsatı sunmuş ve onları geleceğin sürdürülebilirlik liderleri olarak yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu liderlik becerileri, gençlerin kendi toplumlarında ve uluslararası düzeyde yeşil bir değişim için aktif roller üstlenmelerine olanak sağlayacaktır. "Yeşil Ayak İzi" gençlik değişimi projesi, gençlerin sürdürülebilirlik ve yeşil değişim konularında aktif ve etkili bir şekilde harekete geçmelerini hedeflemekteydi. Bu projede yer alan gençler, sadece bireysel olarak değil, aynı zamanda küresel bir gençlik hareketi içinde bir araya gelerek, geleceğin sürdürülebilir dünyasını inşa etmek için birlikte çalıştılar.

Proje Ortak Ülkeler

  • Türkiye,
  • Bulgaristan
  • Romanya
  • Kuzey Makedonya
Katılımcılarımız Geri Dönüşüm, Yeşili Koru adlı grup etkinlikleri yaptılar.
Katılımcılarımız ekipler halinde doğa yürüyüşü yapıp çevrede bulunan çöpleri temizlediler.
Katılımcılarımız doğadan topladıkları çöpler ile farkındalık yaratmak için sanatsal içerikler ürettiler.
Katılımcılarımız ekipler halinde çevrede bulunan insanları doğayı korumak ile alakalı bilinçlendirme çalışmaları yaptılar.