Youth Humanitarian Aid

Proje Hakkında Proje Amaç ve Hedefler Ortaklar

Projenin Adı: YOUMANITARIAN - YOUTH HUMANITARIAN AID

Proje Tarihi: 02/11/2023 - 05/11/2024

Proje Yeri: Türkiye

Bu projenin amacı günümüz dünyasında yaşanan insani krizlere karşı etkili bir yanıt sağlamak üzere gençleri insani yardım faaliyetlerine teşvik etmek ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmekti. Bu hedefe ulaşmak için gençlerin sosyal ve demokratik alanlarda daha etkin bir şekilde temsil edilmelerini ve insani yardım faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmeyi amaçladık. Projede ayrımcılığın önüne geçip kapsayıcılık ilkesine vurgu yaparak insani yardım çalışma prensiplerini yansıtmak ve gençler arasındaki ağları genişleterek AB fırsatlarına katılımı artırmak hedefledik. Ayrıca ruh sağlığı ve refahı konusunda tatmine ulaşmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projelerine genç katılımını teşvik ederek, gençler arasında yapıcı diyaloğu desteklemeyi amaçladık. Projede çevreci yaklaşımlar benimsendi ve gençleri çevre konularında bilinçlendirmek, çevre temalı projelerde gönüllülüğe teşvik etmek de amaçlar arasında yer aldı. Aynı zamanda Erasmus+ fırsatlarının tanıtımını yaparak gençlerin bu fırsatlarla tanışmalarını ve katılımlarını artırmayı hedefledik. Bu proje, AB değerlerini yansıtarak gençlerin insani yardım alanındaki potansiyellerini etkin bir şekilde kullanmalarına ve topluma olumlu bir katkı sağlamalarına olanak tanıdı

Proje Ortakları

  • GSB İl Müdürlüğü
  • Sultangazi Belediyesi
  • Divan Araştırma ve Eğitim Derneği

İştirakçiler

  • SORGED(Sorgun Gençlik Derneği)

Tarih: 02.11.2023- 05.11.2023

Yer: Yozgat/Sorgun

Paydaş: SORGED